Barion Pixel

Garancia

VÁSÁRLÁSI GARANCIÁINK

Garanciális feltételek

A Dekorelem.hu webáruház az általa eladott termékekre garanciát vállal.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük.

Kérjük, a számlát feltétlen őrizzék meg, mert a garancia csak a számla bemutatásával és eredeti dobozban, hiánytalanul, tartozékokkal együtt visszaküldött termékre érvényesíthető.

Amennyiben a termék gyári hibásan kerül szállításra és a hiba kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a terméket kicseréljük.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Visszavásárlási garancia

14 nap visszavásárlási garancia. Ha a termék nem felel meg az elképzeléseinek, és 14 napon belül érvényesíti visszavásárlási igényét a 17/1999. Kormányrendelet értelmében minden kötöttség nélkül visszafizetjük az árát.

Az elállási jog feltételeiről

Az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat megrendelésétől és a szerződéstől.

Ez a magánszemélyek részére kiállított számlák estén érvényesíthető, céges vevőkre nem vonatkozik ez a lehetőség. Ebben az esetben a Goodstone Kft. köteles a fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön, azaz a fogyasztó viseli. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Goodstone Kft. azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy terméket kizárólag számlával együtt tudunk visszavenni vagy cserélni.

Írásban történő elállás esetén a vevőnek elegendő az elállási nyilatkozatát, igazolható módon, 14 naptári napon belül feladni mely feladásnak a költsége önt terheli, ami után a visszavásárlási garancia a fentebb leírtak alapján érvényesíthető.

Elállási jog ismertetése a 45/2014. (II. 26.) Korm Rendelet alapján:

 • Az elállási határidő a termék átvételekor, illetve szolgáltatásnál a szerződéskötéskor kezdődik;
 • Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül;
 • A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését;
 • A kormányrendeletben foglaltaktól, adott esetben csak a Vevő javára térhetünk el.
 • Elállás esetén a szolgáltató köteles 14 naptári napon belül a fogyasztó által kifizetett összeget visszafizetni;
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni;
 • Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaszállítási költsége terheli;
 • A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
 • A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz
 • A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 • A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát;

A vásárló az elállási szándékát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:
E-mailen: info@dekorelem.hu
Postai úton: Goodstone Kft., 6725 Szeged, Hattyas utca 12/A

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget ideértve a kiszállítás költségét is.
A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztó semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát;
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.